Testpark.cz

Starověký Egypt

1/15

U které řeky bylo ve starověku území Egypta?

2/15

Za co byl v Egyptě považován faraon?

3/15

Jak se nazývala severní část Egypta?

4/15

Jak se jmenoval faraon, který sjednotil archaický Egypt?

5/15

Který faraon založil starou říši?

6/15

Pro kterého panovníka byla postavena Cheopsova pyramida?

7/15

Jak se nazývaly první předchůdkyně pyramid?

8/15

Který národ vpadl v 17. století př.n.l. do Egypta?

9/15

Kdo vládl za nezletilého Thutmose III.?

10/15

Jakou reformu zavedl Amenhotep IV.?

11/15

Za kterého panovníka byla Amenhotepova reforma zrušena?

12/15

S kým uzavřel Ramesse II. mírovou smlouvu?

13/15

V které bitvě byla poražena Kleopatra a Marco Antonius Octavianem?

14/15

Kam dávali Egypťané tělesné orgány vyňaté při mumifikaci?

15/15

Na co psali Egypťané?

Autor: admin, 2005