Testpark.cz

Starověký Řím do 70 př.n.l.

1/15

Kolik panovníků etruského původu se vystřídalo v královské době Říma?

2/15

Kdo byl poslední etruský král?

3/15

Na kolik vrstev byli rozděleni osobně svobodní obyvatelé Říma v době republiky?

4/15

Kdy se odehrála první secese?

5/15

Jak se nazývaly první římské právní zákony sepsané 449 př.n.l.?

6/15

Jak se nazýval sněm zasedající na Martově poli?

7/15

Na jak dlouho byli voleni cenzoři?

8/15

Kdy ovládli Římané Tarrent?

9/15

Který stratég nechal vyvraždit Saguntum a bojoval proti Římu?

10/15

Kdy podepsali Římané s Kartágem mírovou smlouvu?

11/15

Co zničili Římané roku 146 př.n.l.?

12/15

Čím se v době krize římské republiky živili bezzemci?

13/15

V jakém příbuzenském vztahu byli reformátoři Tiberius Gracchus a Gaius Gracchus?

14/15

Kdo se stal prvním samovládcem Říma od doby vyhnání římských králů?

15/15

Kdo vedl povstání proti Římu v letech 73-71 př.n.l.?

Autor: admin, 2005