Testpark.cz

Starověký Řím (od 70 př.n.l.)

1/15

Z jakého rodu byl Caesar?

2/15

Kdy byla vzpoura v Galii?

3/15

Jaké území měl dostat Pompeius po dohodě s Crassem?

4/15

Kterou řeku překročil Caesar 49 př.n.l.?

5/15

Kam nejprve prchnul Pompeius před Caesarem?

6/15

Kdo zabil Pompeia?

7/15

Co znamená Caesarův výrok veni, vidi, vici?

8/15

Jaká forma vlády začíná za Octaviana?

9/15

Jak se nazývala forma vlastnictví půdy v principátu?

10/15

Z jakého kovu byly vyráběny senátní mince?

11/15

Koho jmenoval Caligula do senátu?

12/15

Který římský panovník údajně zapálil Řím?

13/15

Jak se říkalo císařům, mezi které patřili Craianus, Hadrianus a Marcus Aureulius?

14/15

Který panovník vydal edikt milánský?

15/15

Kdy byl svržen poslední římský císař?

Autor: admin, 2005