Testpark.cz

Stěhování národů

1/15

Kdy zhruba začalo stěhování národů?

2/15

Co se rozumí slovem "foederati"?

3/15

Galie ležela na území dnešní/ho:

4/15

Ve kterém století se odehrávala bitva na Katalaunských polích?

5/15

V jakém vztahu byli římští císařové Arkadius a Honorius?

6/15

Ve kterém roce narazili Hunové na germánské kmeny Gótů?

7/15

Kdy byla bitva u Hadrianopole?

8/15

Kočovný kmen Hunů byl původem z:

9/15

Který císař byl poražen v bitvě u Hadrianopole?

10/15

Jaký jazyk používali Hunové?

11/15

Kdy Alarich dobyl Řím?

12/15

Která germánská říše jako první vznikla na římském území?

13/15

Kdo byl Attila?

14/15

Kdy zanikla říše západořímská?

15/15

Za kterého císaře zanikla západořímská říše?

Autor: anonym, 2007