Testpark.cz

Stěhování národů

1/12

Který z následujících národů neexistoval?

2/12

Odkud pochází kmen Hunů?

3/12

Čím hunové překvapili obyvatele Evropy?

4/12

Čím Hunové nestrašili své nepřátele?

5/12

Zaškrtněte nepravdivé tvrzení.

6/12

Kdy začíná stěhování národů?

7/12

Zaškrtněte nepravdivé tvrzení.

8/12

Jaké bylo pravé jméno Attily?

9/12

Proti komu Hunové nebojovali v bitvě na Katalaunských polích?

10/12

Rozpadla se říše Hunů po smrti Attily?

11/12

Povedlo se Attilovi zničit Řím při dobývání Itálie?

12/12

Co podnítilo 2. fázi stěhování národů?

Autor: anonym, 2006