Testpark.cz

Stoletá válka

1/15

Od kdy do kdy trvala stoletá válka?

2/15

Kdo proti komu bojoval ve stoleté válce?

3/15

Bitva u Poitiers se uzkutečnila v roce:

4/15

Karel V. z Valois byl:

5/15

1. fáze valky skončila:

6/15

Co byla hlavní výhoda Anglických vojsk v 1. fázi války?

7/15

Co zaručovala Anglickému králi smlouva v Troyes z roku 1420

8/15

Karel VI. měl přezdívku:

9/15

3. fáze stoleté války začala:

10/15

Kdo ve stoleté válce používal především luky?

11/15

Jaký titul měl dědic francouzského trůnu ( francouzský princ )

12/15

Karel VII. vládl v letech:

13/15

Kdy byl Johankou z Arku dobyt Orleans

14/15

Kdo vedl soud z Janou z Arku

15/15

Kdy byla upálena Johanka z Arku

Autor: Máče, 2006