Testpark.cz

Středověk

1/15

Karel Martel přezdívaný Kladivo zastavil postup Arabů do Evropy:

2/15

Rozdělení Francké říše na základě verdunské smlouvy se konalo roku:

3/15

Justiniánův zákoník byl sestaven v letech:

4/15

Slavníkovci byli vyvražděni roku:

5/15

Který Přemyslovec r. 1085 obdržel "nedědičný" titul českého krále?

6/15

Biskupství v Olomouci bylo zřízeno roku:

7/15

Královský titul nikdy nezískal:

8/15

Pražské biskupství bylo zřízeno:

9/15

Rod Kapetovců nastoupil na francouzský trůn v roce:

10/15

R. 1158 obdržel "nedědičný" královský titul:

11/15

Volitelský sbor (3 duchovní a 4 světšké osoby) římsko-německého krále, tzv. kurfiřti, se ustavil v polovině století:

12/15

Umělecký sloh, který jako jediný nenachází inspiraci v antice, se nazývá:

13/15

Německá selská válka probíhala v letech:

14/15

Jezuitský řád, tzv. Tovaryšstvo Ježíšovo, vznikl v roce:

15/15

Kdy byla založena Karlova univerzita?

Autor: anonym, 2008