Testpark.cz

Válka o nezávislost USA

1/10

Kolik měla v Severní Americe Velká Británie kolonií?

2/10

Co to bylo "bostonské pití čaje"?

3/10

Kdy bylo vydáno Prohlášení nezávislosti a kde?

4/10

Kdo byl autorem Prohlášení nezávislosti?

5/10

Kdy probíhala válka o nezávislost?

6/10

Kde proběhla poslední bitva války, kterou Velká Británie prohrála?

7/10

Jaké byly důsledky války?

8/10

Jak se jmenoval první prezident USA

9/10

Která z následujících vět je pravdivá?

10/10

Ústava USA zaručovala práva:

Autor: sluníčko, 2007