Testpark.cz

Vylodenie v Normandii

1/10

Kedy sa spojenecke vojska vylodili v Normandii?

2/10

Ktorý generál velil vylodeniu?

3/10

Koľko lodí priplávalo ku Normandii?

4/10

Koľko vojakov sa z lodí vylodilo?

5/10

Ako sa volala táto operácia?

6/10

Cez aký prieliv prešli morkéry?

7/10

Na akej z piatich pláži narazili Američania na najzurivejší odpor Nemcov?

8/10

Kedy Briti ovládli Caen?

9/10

Koľko vozidiel sa vylodilo v Normandii?

10/10

Koľko zaznamenali spojenci mrtvych?

Autor: ricardo, 2007