Testpark.cz

Eragon

1/10

Jak se jmenují hory kde se skrývají Vardenové?

2/10

Co znamená Böetq istalri ?

3/10

Jak se jmenuje elfka které Eragon pomohl a do které se potom zamiloval?

4/10

Jak se jmenuje král Alagaësie?

5/10

Jak se jmenuje Eragonova dračice?

6/10

Po kom se jmenuje Eragon?

7/10

Co znamená Du Súndavar Freohr?

8/10

Co jsou Vzdychající mlhy?

9/10

Jak se jmenuje Eragonův kůň?

10/10

Jak se jmenuje Eragonův společník a syn Morzana?

Autor: Tyra, 2006