Testpark.cz

Lexa Doig

1/15

Kdy se narodila?

2/15

Kde se narodila?

3/15

Kde nehrála?

4/15

Jména její rodičů?

5/15

V jakém díle Andromedy se objevila spolu se svým manželem?

6/15

V kterém seriále si zahrála?

7/15

Spolu s kým z Andromedy si zahrála také v Jason X?

8/15

Jméno jejího manžela?

9/15

Jak se jmenuje její postava v Andromedě?

10/15

V jakém roce se vdala za svého manžela?

11/15

Říká, že má ráda jeseň v .... a léto v ....

12/15

Který z výroků je nepravdivý?

13/15

Kde si zahrála spolu s Kevinem Sorbo?

14/15

Jak se jmenuje její dcera?

15/15

Jak se jmenuje její syn

Autor: danny, 2007