Testpark.cz

Luis Buňuel

1/10

V kterém roce se narodil Luis Buňuel?

2/10

Z kterého filmu pochází proslulá scéna řezání oka břitvou?

3/10

V duchu kterého uměleckého směru byly natočeny Buňuelovy filmy Andaluský pes a Zlatý věk?

4/10

Který z následujících filmů nenatočil Luis Buňuel?

5/10

Který z následujících filmů natočil Buňuel ve Francii?

6/10

Jak se jmenují Buňuelovy paměti?

7/10

Jak se jmenuje poslední Buňuelův film?

8/10

Ve kterém filmu Woodyho Allena měl hrát Buňuel sám sebe (roli odmítl)?

9/10

Kolika let se dožil Luis Buňuel?

10/10

Ve které zemi Buňuel zemřel?

Autor: anonym, 2006