Testpark.cz

Rodinná pouta 3

1/12

Jak se jmenuje nová hlavní herečka?

2/12

Načem Anně Peškové záleží nejvíc?

3/12

Jak se jemnuje nová zaměstankyně Premier Glass?

4/12

Dagmar Lacinová je podle sekretářky Haničky

5/12

Jan Skála muže Dagmar Lacinovou vyhodit za .... měsíce

6/12

Do koho se zamiloval Petr Černý?

7/12

Podle doktora Kratochvíla je ING. Krátký

8/12

Simona Pražáková se chce za Filipa Rubeše co?

9/12

Ilona ze salonu krásy má povolání jaké?

10/12

Podle ING. Krátkého je Simona

11/12

Simona chce být

12/12

Kolik Ilonka ze salonu vypůjčila Simoně?

Autor: Kikina, 2006