Testpark.cz

Silent Hill

1/11

Jaký žánr je Silent Hill ?

2/11

Které monstrum v tomto filmu NEVYSTUPUJE ?

3/11

Jakou smrtí na konci filmu zemře policistka Bennetová?

4/11

Kdo nechal Alessu upálit?

5/11

Vyberte jednu z možností, která nejlépe vystihuje postavu pana školníka.

6/11

Co se stalo pokaždé, když přicházela temnota?

7/11

Kam se lidé chodili schovávat před temnotou?

8/11

Jak se jmenovala Alessina máma?

9/11

Jak se jmenoval Alessin otec?

10/11

Kdo je opravdická Sharonina matka?

11/11

Proč Rose vzala Sharon do Silent Hill?

Autor: veru, 2008