Testpark.cz

Květ a květenství

1/10

Jakým písmenem se značí koruna?

2/10

Kolik pouzder má tyčinka?

3/10

Jaký typ semeníku neexistuje?

4/10

Která část může chybět v pestíku?

5/10

Která z následujících rostlin má paprsčitě souměrný květ?

6/10

Jak se nazývá hlavní stonek v květenství?

7/10

Jak se nazývá skupina jednoduchých květenství u nichž postranní větve nepřevyšují hlavní stonek?

8/10

Jaký typ květenství má topol?

9/10

Pro kterou rostlinu je typický úbor?

10/10

Jaký typ květenství má pomněnka?

Autor: admin, 2005