Testpark.cz

Hudební nástroje

1/11

Kolik strun má klasická basová kytara?

2/11

Jaký rozsah má klavír?

3/11

Na jaké nástroje se nejčastěji hraje tzv. walking?

4/11

Který nástroj má dva plátky?

5/11

U jakých nástrojů použijete dusítko?

6/11

Měchové cvičení provádí hráč na:

7/11

Vyberte nesprávné tvrzení.

8/11

Temperované ladění vymyslel:

9/11

Tón vzniklý přiložením prstu ke struně a následným drnknutím se nazývá:

10/11

Jaký interval je mezi nejnižším tónem příčné flétny a nejnižším tónem pikoly?

11/11

Mezi jaké nástroje patří cimbál?

Autor: karkules, 2006