Testpark.cz

Richard Wagner

1/15

Kolik oper Richard Wagner dokončil?

2/15

Jak se jmenovala jeho první opera?

3/15

Který z Wagnerových hrdinů byl dle historické skutečnosti vězněn Karlem IV.?

4/15

Ve kterém městě byl Wagner královským kapelníkem?

5/15

Jak se jmenoval významný anarchista, s nímž se Wagner stýkal?

6/15

Ve kterém Wagnerově díle vyvrcholil vývoj německé romantické opery?

7/15

Jak se jmenuje slovenská opera na námět původně zamýšlený Richardem Wagnerem?

8/15

Jak se jmenuje opera J. B. Kittla na Wagnerovo libreto?

9/15

Jak se jmenoval otec Wagnerovy druhé ženy?

10/15

Kdo byl vydavatelem časopisu, v němž vyšla Wagnerova osudná stať "Židovství v hudbě"?

11/15

Kolik napsal Wagner smyčcových kvartetů?

12/15

Který německý státník byl Wagnerovým významným mecenášem?

13/15

Jak se podle Wagnera jmenuje prostor pro orchestr v bayreuthském divadle?

14/15

Která Wagnerova díla měla v Bayreuthu světovou premiéru?

15/15

Jak se jmenuje Wagnerův vnuk, jenž dodnes řídí bayreuthské festivaly?

Autor: Trisolde, 2007