Testpark.cz

Křížové výpravy

1/10

Jaký národ ohrožoval křesťanské poutníky v Palestině?

2/10

Kdy byla vyhlášena první křížová výprava?

3/10

Kolik bylo celkem křížových výprav (bez dětské)?

4/10

Kdy byla vypravena dětská křížová výprava?

5/10

Na kolik feudálních státečků byl rozdělen Jeruzalém po dobytí?

6/10

Kdo vedl třetí křížovou výpravu?

7/10

Jaký znak měli johanité?

8/10

Jaký ostrov byl johanitům udělen v lénu?

9/10

Kam se přesunuli templáři roku 1306?

10/10

Ve kterém roce byl řád templářů zrušen?

Autor: admin, 2006