Testpark.cz

Tokio Hotel

1/10

Kolik členů má skupina?

2/10

Kdo hraje na bubny?

3/10

Kdo je ze skupiny nejstarší?

4/10

Kdo je nejmadší?

5/10

Jejich první album má název...

6/10

Jak se jmenovali před Tokio Hotel?

7/10

To je v překladu?

8/10

Kdo jsou dvojčata?

9/10

Jejich přímení je...

10/10

Kolik jim je roků (podzim 2006)?

Autor: Ráďa, 2006