Testpark.cz

Barokní literatura

1/10

Který z následujících znaků se nehodí k baroku?

2/10

Jaké texty psal Luis de Gongora Y Argote?

3/10

Jaké národnosti byl Torquato Tasso?

4/10

Jaké dílo napsal John Milton?

5/10

Odkud pocházel J. A. Komenský?

6/10

Které z následujících děl J. A. Komenského nepatří mezi praktická didaktická díla?

7/10

Jak se jmenoval fanatický jezuita, který vyhledával nekatolické knihy a pálil je?

8/10

O kterém Svatém napsal Bedřich Bridel legendu?

9/10

Jaké rodové přízvisko měl Adam Michna?

10/10

Jak se nazývá soubor kramářských písní?

Autor: admin, 2005