Testpark.cz

Wolfgang Amadeus Mozart

1/10

Kde se narodil Mozart?

2/10

Jak se jmenoval Wolfgangův otec?

3/10

V kolika letech složil Mozart první operu?

4/10

S kterým českým skladatelem navázal Mozart přátelství?

5/10

U koho pobýval Mozart v Praze?

6/10

Kolik složil Mozart symfonií?

7/10

Jak se jmenuje jedna z Mozartových symfonií?

8/10

Kterou hudební formu založil Mozart?

9/10

Kterou z následujících oper nesložil Mozart?

10/10

Pro koho napsal Mozart árii?

Autor: admin, 2005