Testpark.cz

Znáš noty?

1/10

Která nota je na 3. lince odzdola?

2/10

Která nota je na 5. lince?

3/10

Která nota je nad notovou osnovou?

4/10

Která nota je pod notovou osnovou?

5/10

Která nota je na první pomocné lince od zdola?

6/10

Která nota je na první pomocné lince nad notovou osnovou?

7/10

Která nota je pod první pomocnou linkou pod notovou osnovou?

8/10

Která nota je na 4. lince od zdola?

9/10

Kde leží nota G1?

10/10

Kde leží nota H1?

Autor: Míša, 2007