Testpark.cz

František Palacký

1/15

Kdy jse narodil F.Palacký?

2/15

Kterého dne a kterého měsíce se narodil?

3/15

Z kolikati dětí byl?

4/15

Ve kterém městě se narodil?

5/15

Kterého roku odešel do Prahy?

6/15

S kým se oženil?

7/15

V kterých letech se objevil opět v čele buržoazní politiky?

8/15

Politický ideál vyjádřil v úvaze IDEA STÁTU RAKOUSKÉHO roku ?který rok to byl?

9/15

Ve kterém roce Palacký vyjádřil myšlenku vydávat český a německý Časopis Společnosti vlasteneckého muzea v Čechách?

10/15

Palacký byl:

11/15

Kterého roku položil základní kámen ke stavběNárodního divadla?

12/15

Jakou přezdívku měl Palacký?

13/15

Kterého roku Palacký umřel?

14/15

Kterého dne a měsíce umřel?

15/15

Kde je Palacký pochován?

Autor: anonym, 2006