Testpark.cz

Princezniny deníky

1/15

Kdo napsal sérii knih o dědičce Genoviského trůnu

2/15

Jak spolu mluví Mia a Grandmére

3/15

Do koho se Mia zamiluje

4/15

Ve které knize miina matka otěhotní

5/15

Vekterém hotelu se ubytují Miin otes s Grandmére

6/15

Kdo je Miina nejlepší kamarádka

7/15

Jaké povolání má Miina matka

8/15

Co se Miině matce narodí

9/15

Ke komu chodí Mia na hodiny princeznování

10/15

Koho Mia nesnáší

11/15

Jak se jmenuje Miin bodyguard

12/15

Kdo má ze školy ještě bodyguarda

13/15

Jak se jmenuje školní časopis do kterého Mia píše

14/15

S kým začla Mia chodit jako s prvním

15/15

Z kterého předmětu Mia propadá

Autor: Verča, 2007