Testpark.cz

Svatá říše římská

1/10

Kdo založil Svatou říši římskou?

2/10

Kdy byl korunován první císař Svaté řiše římské?

3/10

Ve které bitvě zastavil Ota I. roku 955 Maďary?

4/10

Kolik let vládl Ota II.?

5/10

S jakou říší navázal bližší kontakt Ota II.?

6/10

Se kterým papežem měl spory Jindřich IV.?

7/10

Kdy skončilo období vlády Jindřicha IV.?

8/10

Ve kterém roce byl uzavřen Konkortát wormský?

9/10

Kdy dobyl Fridrich I. Barbarossa Milán?

10/10

Kde žil Fridrich II.?

Autor: admin, 2005