Testpark.cz

Štúrovci

1/15

Ktorí z autorov patria medzi štúrovských básnikov?

2/15

Kedy Ľ.Štúr uzákonil spisovnú slovenčinu?

3/15

Ktorý z vymenovaných autorov napísal "Mor ho"?

4/15

Ktorý zo Štúrovcov napísal Ódu k mladosti

5/15

Ktorý z štúrovských básnikov začal ako prvý písať Štúrovov Slovenčinou?

6/15

"Zleteli orli z Tatry,tiahnu na podolia,ponad vysoké hory,ponad rovné polia,preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,sadli tam za pomedzím slovenského rodu".Ktoré významné dieľo takto začína?

7/15

Ktoré z vymenovaných diel nenapísal Andrej Sládkovič?

8/15

Ktorý zo Štúrovcov napísal dielo "Orol"?

9/15

Ktroý z významných štúrovských básnikov napísal Slovenskú hymnu?

10/15

Ako sa volá hymna Slovenskej Republiky?

11/15

Ktoré z vymenovaných dieľ napísal Samo Chalupka?

12/15

ktoré z vymenovaných dieľ napísal Janko Matúška?

13/15

Ktorý z Štúrovcov napísal dielo "Žltá ľalia"?

14/15

Ktorý z Štúrovcov napísal dielo "Detvan"?

15/15

"Ten prešporský zámok pekný murovaný-čudujú sa z neho na Dunaji tí páni,čuduje sa z neho aj záhorský šuhaj:ako pekne tečie tan povestný Dunaj".takto začína jedno významné dielo,ako sa to dielo nazýva?

Autor: z..., 2006