Testpark.cz

Geometrie

1/10

Vzorec pro výpočet obsahu čtverce je: (a=strana čtverce)

2/10

Tháletova věta popisuje vztah mezi:

3/10

Pythágorova věta se týká trojúhelníku:

4/10

Plášť válce se skládá z:

5/10

Středem kružnice vepsané trojúhelníku je:

6/10

Úhly v obecném lichoběžníku jsou:

7/10

Vzorec obvodu rovnoběžníku je: (a,b jsou strany)

8/10

Kterou trojici úhlů by mohly svírat strany trojúhelníku:

9/10

Podle Pythagorovy věty je součet obsahů čtverců nad oběma odvěsnami roven:

10/10

Jaký úhel svírají úhlopříčky kosočtverce?

Autor: anonym, 2005