Testpark.cz

Geometrie II

1/10

Nekonečná množina bodů stejně vzdálených od středu se nazývá

2/10

Pro trojúhelník neplatí

3/10

Jak dělíme trojúhelníky podle úhlů?

4/10

Jak dělíme trojúhelníky podle stran?

5/10

O čtverci neplatí

6/10

Která věta se netýká matematiky?

7/10

Abychom mohli určit prostor potřebujeme

8/10

Thaletova věta zní

9/10

V lichoběžníku jsou

10/10

Geometrické útvary dělíme na

Autor: Kesonius, 2006