Testpark.cz

Fyzika

1/10

Albert Einstein dostal Nobelovu cenu za objev...

2/10

Druhý Newtonův zákon pohybu se jmenuje? Zákon...

3/10

Vzorec pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu ?

4/10

Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno takovou silou, která se rovná váze...

5/10

Ponořená hůl do kapaliny se jeví jako...

6/10

První bezdrátový přenos uskutečnil fyzik.....

7/10

Značka elektrického proudu je ...

8/10

Pokud stojíte 2metry od zrcadla, váš odraz je vzdálen.....

9/10

Gravitační zrychlení v naší části světa je zhruba......

10/10

Absolutní nula je 0 Kelvinů což je ...

Autor: anonym, 2005