Testpark.cz

Fyzika

1/15

Jaká je jednotka práce?

2/15

Z jakých částí se skládá magnet?

3/15

Na jaké dvě druhy energie se dělí energie mechanická?

4/15

Kolik druhů kladek je?

5/15

Označení tíhy tělesa je?

6/15

Elektrická síla může být?

7/15

Označení U patří které fyzikální veličině?

8/15

Jak se nazývá obvod, ve kterém je účinnost jednotlivých spotřebičů nezávislá na jiných spotřebičích?

9/15

Kolik má 1 megaohm ohmů?

10/15

Jak se nazývají součástky, které mají stálý elektrický odpor?

11/15

Jak se nazývá generátor na výrobu střídavého elektrického proudu?

12/15

Co se děje z vnitřní energií tělesa, při změně tělesa z pevné látky na kapalinu?

13/15

Označení času je?

14/15

Jiný název pro neustálý, neuspořádaný pohyb částic je?

15/15

Označení tepla je?

Autor: Jan JK., 2006