Testpark.cz

Hasiči - základy

1/15

Za požární ochranu v obci je odpovědný

2/15

Členem JSDH může být osoba starší

3/15

Na zásahu, kde se účastní více jednotek, je velitelem zásahu

4/15

Velitel zásahu může z místa zásahu vykázat

5/15

Na zaplnění hadice "B" je třeba

6/15

Záchytné lano je

7/15

Ventilové lano je průměru

8/15

Signál " VODU VPŘED" dáváme

9/15

Čelnými kruhy nataženou paží nebo několikerým trhnutím lanem značíme

10/15

Vodou nesmíme hasit

11/15

Vznik požáru ovlivňují tyto faktory

12/15

Voda jako hasební látka působí

13/15

Použité (mokré) hadice svinujeme

14/15

Za úplnost a správné uložení všech použitých věcí při zásahu je odpovědný

15/15

Průzkum místa zásahu provádí

Autor: Cyril, 2007