Testpark.cz

Rodinné vztahy

1/10

Matčin nebo otcův bratr:

2/10

Dceřin manžel:

3/10

Syn strýce nebo tety:

4/10

Manželova či manželčina matka:

5/10

Synova manželka:

6/10

Bratrův či sestřin syn:

7/10

Rodiče Přemysla Otakara II.:

8/10

Otec,matka,syn,...

9/10

Bratranec,sestřenice - ... , teta

10/10

...,rodiče,děti.

Autor: Micina, 2006