Testpark.cz

Test pro stavaře

1/15

Co znamená zkratka PSV?

2/15

Z jakého materiálu je tvořena došková střecha?

3/15

Jak se jmenuje kamenné zdivo, tvořené z n-úhelníků?

4/15

Kolik je minimální počet schodů na jednom rameni??

5/15

Jakou barvou musí být označen první a poslední stupeň na schodišť. rameni ve veřejných budovách??

6/15

Co je to luxfera?

7/15

Kam se musí otevírat dvěře od WC, které je určeno pro vozíčkáře?

8/15

Jak se jmenuje hladká (klasická) střešní taška?

9/15

Který typ okna neexistuje?

10/15

Kde se zejména umísťují protihlukové stěny??

11/15

Jaká dlažba se v současnosti využívá na chodníky?

12/15

Co je to granulometrie?

13/15

Kde se zřizují žumpy?

14/15

Jak se nazývá prostor ve schodišti, který je určen většinou pro výtah?

15/15

Jaké je správné spojení dřevěných trámů v tesařských konstrukcích?

Autor: VerBer, 2006