Testpark.cz

Witch

1/14

Jak se jmenují Witch?

2/14

Jaké příjmení má Elyon?

3/14

Cornelia...

4/14

Kdo je Lilian?

5/14

Jaké povolání má Irmin táta?

6/14

Jaký obchod má Mattův dědeček?

7/14

Kde je sídlo věštce?

8/14

Čí Bratr je Fhoobos?

9/14

Kdo je Irmina oblíbená zpěvačka?

10/14

Do koho je zamilovaná Will?

11/14

Co sbírá Will?

12/14

Co dělá ráda Hay Lin ve volném čase?

13/14

Jak se jmenuje babička Hay Lin?

14/14

Jak se jmenuje bratr Taranee?

Autor: Wanda, 2008