Testpark.cz

Polda 5

1/10

Jak se jmenuje celým jménem Polda 5?

2/10

Jaká byla 5. mise?

3/10

Kým se stal Polda na konci hry?

4/10

Ke komu se Polda přidal ve 3. misi ?

5/10

Co si vzal Polda z domova?

6/10

Co provedl Polda v New Yorku?

7/10

Jak se Polda dostával do misí?

8/10

Kolik misí bylo v Poldovi 5?

9/10

Kdo byl uklízečka?

10/10

Co ukradl Polda v 5.misi?

Autor: Adam, 2008