Testpark.cz

Soul Reaver

1/15

Kolik je Sloupů Nosgothu?

2/15

Kolik bylo původně Hlídačů?

3/15

Z jakého města je Kain?

4/15

Který z následujících Sloupů není ze světa Nosgothu?

5/15

Který z upířích bratří unikl v Soul Reaveru Razielově pomstě?

6/15

Kdo hodil Raziela do Propasti?

7/15

Kterého ze Sarafanských rytířů nevzkřísil Kain jako svého syna?

8/15

Kdo byl Kainem vytvořen jako poslední?

9/15

Jak se jmenuje hlavní město Nosgothu?

10/15

Kolik Hlídačů ve Znamení Krve zabil Kain osobně?

11/15

Kolik Hlídačů zabil pět set let před Znamením Krve Vorador?

12/15

Kdo osobně vykoval Reaver?

13/15

Kdo zavraždil Ariel?

14/15

Kde banditi zavraždili Kaina?

15/15

Co bylo Razielovým skutečným osudem?

Autor: René D., 2007