Testpark.cz

Arabská říše

1/10

Který nárd ohrožoval Mekku v 7. století?

2/10

Kdo založil islám?

3/10

Jak se nazývá základní náboženský text islámu?

4/10

Kolikrát se mají muslimové denně modlit?

5/10

Jaké maso mají muslimové zakázáno?

6/10

Co je to džihád?

7/10

Ve kterém roce odchází Muhammed z Mekky do Mediny?

8/10

Kdy vznikl Cordóbský chalífát?

9/10

Kdo byl prvním vládcem Arabské říše?

10/10

Jak se nazývají činy a skutky Muhammedovi?

Autor: admin, 2005