Testpark.cz

The Sims2 University

1/15

Který z hudebních nástrojů zde není k dispozici?

2/15

Který z uvedených oborů nemohou simíci studovat?

3/15

Který z uvedených oborů se hodí pro kariéru flákač?

4/15

Chodí se simíci vzdělávat hromadně do třídy?

5/15

Mohou simíci běhat nazí?

6/15

Kdy můžete přejít se simíkem na univerzitu?

7/15

Který z těchto uvedených předmětů je v univerzitě nový?

8/15

Co můžete prostřednictvím vlivu ve hře dělat?

9/15

Jaký je nový aspirační předmět?

10/15

Kolik je v unverzitě nových předmětů?

11/15

Je ve hře plavecký stadion?

12/15

Jaké stipendium dostanou simíci když mají po celou dobu studia samé jedničky?

13/15

Jaký nový tip večírku zde je?

14/15

V jakém ročníku si můžete naposledy změnit hlavní obor?

15/15

Co dostanou simíci po dokončení vysoké školy?

Autor: anonym, 2006