Testpark.cz

Travian

1/10

Ktorý národ tam neexistuje?

2/10

Koľko zlatiek stojí Plus účet?

3/10

Ktorý národ môže stavať pole aj budovu naraz?

4/10

Na akej úrovni treba mať ambasádu aby sa dala založiť aliancia?

5/10

Ktorá surovina sa dá ťažiť?

6/10

Akú výhodu majú Galovia pri úkryte?

7/10

Čo treba mať aby sa mohla dať stavať obchodná kancelária?

8/10

Čo môžem zistiť keď mám postavený bod stretnutia?

9/10

Čo sa vyrába v dieľni?

10/10

Na čo je dobrý hrdinský dvor?

Autor: m300, 2008