Testpark.cz

Stargate-Atlantis

1/15

Jak se jmenují chlapci z Athosu, kteří si hráli v Atlantis na schovku?

2/15

Planeta dětí má označení:

3/15

Ronon Dex je

4/15

Sheppardův tým se poprvé setkal s povznesenou osobou v díle:

5/15

Kdy poprvé najdou Atlanťané ZPM?

6/15

Rodney nesnáší

7/15

Teyla čeká dítě s

8/15

Rononova domovská planeta je

9/15

Wraithové porazili Antiky protože

10/15

Asuřané jsou

11/15

Jaké jméno nedal John žádnému Wraithovi?

12/15

Carsona nahradil/la:

13/15

Kdo nebyl velitel Atlantis?

14/15

Co zabilo Carsona?

15/15

Měli Atlanťané Wraithskou mateřskou loď? Případně kolik

Autor: Renius, 2008