Testpark.cz

Jezdectví

1/15

Počet kroků nebo skoků za časovou jednotku?

2/15

Kolikrát denně se minimálně krmí jezdečtí koně?

3/15

Kolik vody se počítá na den pro spotřebu koně?

4/15

Jak se jmenuje konstrukční základ sedla?

5/15

Z které strany se na koně nasedá i sesedá?

6/15

Kterými prvky je kůň jezdcem veden?

7/15

Malý kruh má průměr............?

8/15

Jak je dlouhý cvalový skok?

9/15

Sed=

10/15

Na jaké části těla se nacházejí bérce?

11/15

Kůň s bílou srstí, tmavě šedou kůží (rodí se černý) se nazývá?

12/15

Kolik kg sena má mít kůň denně?

13/15

Kolik kg ovsa má mít kůň denně?

14/15

Jak dlouho po krmení má mít kůň minimální lkid od práce?

15/15

Z kolika vrstev se skládájí poční plochy sedla?

Autor: anonym, 2006