Testpark.cz

IQ TEST

1/10

Hlavní město San Marina?

2/10

Co je vizitkou lodi?

3/10

Kdy byl upálen mistr Jan Hus?

4/10

Respektování jiného přesvědčení, jiných názorů je:

5/10

Telefoní číslo na Hasiče je?

6/10

Které z následujících slov patří do spisovné češtiny?

7/10

Který z následujících jazyků používá AZBUKU?

8/10

Které z následujících slov čteme stejně jako píšeme?

9/10

Jak se jmenoval vlastním jménem V.I.Lenin?

10/10

Jak se jmenovala babička Boženy Němcové?

Autor: anonym, 2006