Testpark.cz

Máte všeobecný přehled?

1/10

Hlavní město Venezuely se jmenuje :

2/10

Kdo je autorem románu Vojna a mír ?

3/10

Co je erytrocyt ?

4/10

Kdo vynalezl penicilin ?

5/10

Co znamená "carpe diem" ?

6/10

Kdy se odehrála Velká francouzská revoluce ?

7/10

Kdo režíroval film Pianista ?

8/10

Prvním americkým prezidentem byl :

9/10

Kdo napsal operu Turandot ?

10/10

Zkratka EAN se používá pro :

Autor: mirabela, 2008