Testpark.cz

Všeobecné vědomosti

1/11

Chemická značka vápníku je..

2/11

Odmocnina ze 16 je..

3/11

Karel IV. je původem rodu..

4/11

Autorem Babičky je..

5/11

Jak je tato fráze mluvnicky správně napsána? (smysl věty je stále stejný)

6/11

Co znamená geograficky používané slovo úmoří?

7/11

Když si něco zlomíme, tak na ruce máme..

8/11

Na zákon akce a reakce jako první přišel ...

9/11

Jak se správně česky přeloží slovo white ( mluvnicky )...

10/11

Autorem symfonií z nového světa je...

11/11

Kde můžeme slyšet jazyk kečuánštinu...

Autor: Lilček a T, 2009