Testpark.cz

Znalosti o české vlasti

1/15

Mezinárodní den studentstva se slaví:

2/15

Zrušení nevolnictví u nás provedl:

3/15

Oponu národního divadla vytvořil:

4/15

, Otec vlasti'' se říka:

5/15

Císař a král Karel IV. pocházel po otci z rodu:

6/15

Konstantin a Metoděj přišli na Moravu ve století:

7/15

Nápis nad oponou Národního divadla zní:

8/15

Tomáš Garrigue Masaryk se stal prezidentem v roce:

9/15

Tvůrcem postav Stejbla a Hurvínka byl:

10/15

Rok 1415 znamená v českých dějinách:

11/15

Smrt Ježíše Krista si připomínáme:

12/15

Kdo patří mezi hudební skladatele:

13/15

Karlův most v Praze nese jméno:

14/15

Univerzitu v Praze roku 1348 založil:

15/15

,,Logo'' je :

Autor: petulka258, 2006