Testpark.cz

Český jazyk a literatura

1/15

Kdy byl upálen Mistr Jan Hus?

2/15

Kdo napsal knihu:"Bylo nás pět" ?

3/15

Literární skupina "anarchismus" ...co znamená?

4/15

V jaké knize se poprvé objevilo slovo: "Robot" a kdo tu knihu napsal?

5/15

Jakou Divadelní hru napsal Karel Čapek společně se svým bratrem Josefem Čapkem?

6/15

Co znamená přesně název Divadla Semafor? (SE-, Ma-, For-)

7/15

S kým vytvořil zábavnou dvojici Jiří Šlitr?

8/15

Kde vzniklo poprvé Divadlo?

9/15

Před čím měla varovat divadelní hra: "Bílá nemoc" od Karla Čapka?

10/15

Co napsal Jaroslav Hašek?

11/15

Čeština je ... jazyk.

12/15

Jaký rozlišujeme Vid?

13/15

Slovo: zahradník . Jak se nazývá část slova: -hrad- ?

14/15

Píše se skromě nebo skromně?

15/15

Píše se správně povinnen nebo povinen ?

Autor: Wercayk, 2009