Testpark.cz

Česká republika - kraje, okresy...

1/12

Kolik má ČR krajů ?

2/12

Jak se jmenuje kraj s nějvětším počtem obyvatel ?

3/12

Z kolika okesů se skládá Olomoucký kraj

4/12

Jak se nazývá spojení Jihomoravského kraje a kraje Vysočina ?

5/12

Kolik měla ČR obcí k 1.1. 2005

6/12

Kolik má ČR jednotek v oblasti NUTS 3

7/12

Který kraj měl 304 558 obyvatel k 1.1.2005 ?

8/12

Jaké je krajské město kraje Vysočina ?

9/12

Kolik má obvodů (NUTS 4) hlavní město Praha

10/12

Který z následujících krajů má 7 okresů?

11/12

Jak se nazývá největší kraj dle rozlohy?

12/12

Jaká je značka okresu Olomouc ?

Autor: PONIN, 2007