Testpark.cz

Glóbus a mapa

1/12

Víte, v kterém místě se setkávají rovník a hlavní poledník?

2/12

Zmenšený model Země se nazývá:

3/12

Zeměpisnou síť tvoří:

4/12

Zeměpisná šířka se dělí na:

5/12

Kolik časových pásem je na Zemi?

6/12

Kde platí světový čas?

7/12

Co to je výškopis?

8/12

Na kterém poledníku nastává datová mez?

9/12

Kterou barvou na mapě jsou vyznačeny nížiny?

10/12

Na mapě najdi město Valettu. Na kterém ostrově se nachází?

11/12

Přístroj k určování světových stran nese název:

12/12

Na mapě je sever vždy na:

Autor: RRMM, 2007