Testpark.cz

Jihozápadní Asie

1/15

Jak se také říká Jihozápadní Asii?

2/15

Jaká dvě pohoří najdeme v Jihozápadní Asii?

3/15

Největší vysočina v Jihozápadní Asii?

4/15

Jaké dvě řeky protékají Jihozápadní Asií?

5/15

Kolik má Jihozápadní Asie obyvatel? (zhruba)

6/15

Která skupina obyvatel netvoří obyvatelstvo Jihozápadní Asie?

7/15

Jaká náboženství převládají v Jihozápadní Asii?

8/15

Jaké dvě skupiny obyvatel zde žijí?

9/15

Která nerostná surovina se nejvíce těží v Jihozápadní Asii?

10/15

Které státy jsou hospodářsky a ekonomicky nejsilnější?

11/15

Které státy byste zařadili do ,,zlatého půlměsíce" ?

12/15

Kolika a jakými moři je omýván Arabský poloostrov?

13/15

Jakou plochu zabírá Jihozápadní Asie?

14/15

Jaký povrch má převážně Jihozápadní Asie?

15/15

Které z těchto států netěží ropu?

Autor: Mišáček, 2007