Testpark.cz

Kultura starověkého Řecka

1/10

Jak se nazývá nejjednodušší řecký sloup?

2/10

Co to jsou kariatidy?

3/10

Na čí počest se konaly olympijské hry v Olympii?

4/10

Jak často se hry v Olympii konaly?

5/10

Kdy se konaly první doložené olympijské hry?

6/10

Co znamená slovo gymnos?

7/10

Jak se nazývá řecký ideál?

8/10

Který řecký historik zapsal raně-řecké dějiny a řecko-perské války?

9/10

Kdo je tvůrcem sochy Boha Dia v Olympii?

10/10

Na kolik období se dělí kultura starověkého Řecka?

Autor: admin, 2005